| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Raziskovalne naloge

Page history last edited by Katja Čekada 7 years, 8 months ago

  

5. Raziskovalne naloge, 17.november - 7.december 2014

 

9. - 11. teden

Vsaka skupina pripravi povzetek vseh prejetih odgovorov združenih s svojim znanjem, ki je vključen v raziskovalno nalogo. V povzetek lahko vključite tudi fotografije in povezave do več informacij.

 

 

SUK 1: OŠ Košana

Povzetek:

Končno je tudi naša raziskovalna naloga končana - po dogovorjenem roku, a mislim, da smo bili uspešni.

 

Zahvaliti se moramo vsem sodelujočim iz drugih šol, ki so tako natančno in vestno raziskali perečo temo spletnega nasilja. Bo pa o tej temi potrebno še veliko govoriti, preventivno delovati in svetovati, da ne bo neprijetnih posledic.

 

SPLETNO NASILJE IN ŠOLSKA POLITIKA PREPOZNAVANJA TER UKREPANJA OB POJAVU SPLETNEGA NASILJA.pdf

 

lp


SUK 2: Druga OŠ Slovenj Gradec

Povzetek:

Analiza ANKETE (še vedno v obdelavi)

 

Avtorji: Maks Slemenik in Urban Naveršnik

Mentor: Dušan Klemenčič

Komentar: V letošnjem leto se nam dogaja enostavno preveč lepega, da ne uspemo dojemati in dohajati :( 

Končna raziskovalna naloga je še v nastajanju in jo objavimo takoj, ko jo uspemo zaključiti ...


 SUK 3: OŠ Brezovica

Povzetek: 

 

 

Avtorji:

Mentor:

 


SUK 4: OŠ Polje

Povzetek:

 

Avtorji:

Mentor:

 


 SUK 5: DSŠ Lendava

Povzetek:

 

RAZISKOVALNA NALOGA

Naš kraj skozi prizmo zgodovine in umetnosti

 

 

Avtorji: dijaki so ločeno oddali vsi svojo raziskov. nalogo, izbrali pa smo nalogo Anje Cigan

Mentorice: Ildikó Kovač, prof., Mária Gaál, prof., mag. Gabriela Zver

 

Komentar: naloga sicer ni zajela celotnega gradiva, objavljenega na naši strani, dijakinja je namreč vključila v nalogo gradivo tistih šol, ki so v celoti opravile vse 3 dane naloge (izbrati in predstaviti tri pomembne zgradbe, opisati njihove vloge, opisati vizijo teh stavb v prihodnje in predstaviti umetnika, ki je pustil mestu pomemben pečat).

 

 

 


SUK 6: Gimnazija Ljutomer

  

Povzetek:Uporaba mobilne tehnologije med poukom.pptx Sodobni pristopi pri pouku.pdf

 

 

Avtorji:

Tina Dšuban, Hana Hozjan, Zala Kerec, Maša Kotnjek, Nina Pangeršič, Zala Peterka, Tjaša Slokan

Mentor: mag. Nina Žuman

 


 

Comments (1)

Darja Kramar said

at 9:39 pm on Dec 15, 2014

Hvala srednješolci za objavo! Osnovnošolci, čakamo vaše zaključne naloge.

You don't have permission to comment on this page.