| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Raziskovanje in odgovori

Page history last edited by Gabriela Zver 7 years, 9 months ago

 

  

4. Raziskovanje in odgovori, 13.oktober - 16.november 2014

 

4.-8.teden

Vsaka skupina raziskuje in odgovarja na vprašanja vseh partnerjev, obenem že prejema odgovore ostalih. Objavite tudi delne odgovore, da lahko partnerji spremljajo napredek.

Končni odgovor naj vsebuje tudi vire, imena avtorjev in mentorjev.

 

 

 

 

 

  • SUK 1, OŠ Košana

Stran z vprašanjem SUK 1, kjer objavite svoje odgovore

 

  • SUK 2, Druga OŠ Slovenj Gradec

Stran z vprašanjem SUK 2, kjer objavite svoje odgovore

 

  •  SUK 3, OŠ Brezovica    

Stran z vprašanjem SUK 3, kjer objavite svoje odgovore

 

  • SUK 4, OŠ Polje

Stran z vprašanjem SUK 4, kjer objavite svoje odgovore

 

  • SUK 5, DSŠ Lendava

Stran z vprašanjem SUK 5, kjer objavite svoje odgovore

 

  • SUK 6, Gimnazija Ljutomer

Stran z vprašanjem SUK 6, kjer objavite svoje odgovore

 

 

Comments (1)

Darja Kramar said

at 8:41 am on Nov 25, 2014

Hvala vsem raziskovalcem za pravočasno oddane odgovore. Zelo zanimivo! Čakamo pa zamudnike!

You don't have permission to comment on this page.