| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Vprašanja

Page history last edited by Katja Čekada 7 years, 10 months ago

 

 

 

3. Vprašanja, 29.september- 12.oktober 2014

 

2., 3. teden

Vsaka sodelujoča skupina objavi raziskovalno vprašanje, ki je lahko obrazloženo z največ tremi podvprašanji. Vprašanje naj bo odprtega tipa in naj spodbuja raziskovanje v domačem kraju.Določite lahko obliko odgovora, da usmerite partnerje v raziskovanju.


 

 

 


SUK 1: OŠ Košana

 

Spletno nasilje in šolska politika prepoznavanja ter ukrepanja ob pojavu spletnega nasilja

 

... "Poznamo več oblik nasilja na spletu. V vseh so otroci in mladostniki lahko udeleženi le kot uporabniki, opazovalci ali pa kot udeleženci - žrtve ali pa storilci:

 • spletne strani z slikami in videoposnetki nasilja
 • spletne strani, ki pozivajo k sovraštvu 
 • nasilne spletne igre 
 • domači videoposnetki pretepov, ki se širiijo med mladimi (t.i. happy slapping)
 • spletno trpinčenje in ustrahovanje.

  

Sovražno nastrojene skupine, ki preko različnih sredstev obveščanja, npr. knjig, revij, letakov pa tudi časopisov širijo svoje ideje so obstajale že prej. Z napredkom komunikacijskih tehnologij pa se je sovražna propaganda preselila tudi na svetovni splet. Tudi na forumih in klepetalnicah lahko namreč najdemo žaljiva sporočila (»flaming«), zalezovanje(»cyberstalking«) in spletno sovraštvo (»cyberhate«)." ...

 

Vir: http://safe.si/podrocja/neprimerne-in-nezakonite-vsebine/nasilje-na-spletu

NALOGE: 

 

1. Udeležence prosimo, da rešijo spletno anketo o spletnem nasilju, hkrati pa prosimo, da k reševanju povabijo čim več učencev in dijakov (od vključno 5. razreda dalje).

 URL:  https://www.1ka.si/a/48339

 

2. S pomočjo učiteljev – mentorjev in staršev poskusite oblikovati seznam korakov, ki so potrebni za uspešno reševanje in preprečevanje spletnega nasilja. Opišite, kako menite, da lahko spletno nasilje prepoznamo, kako se z žrtvijo in storilcem pogovorimo, jima svetujemo ter kakšni so postopki, ko je oblika nasilja že tako huda, da je potrebna prijava.  V tem primeru kontaktirajte z lokalno policijsko postajo ali kakšno podobno institucijo. Lahko pokličete tudi kakšen SOS telefon ipd. Če vam uspe, navedite te korake ločeno za:

 • učence,
 • starše,
 • učitelje.

Torej, kako naj reagira in pomaga sošolec-vrstnik, kako starši in kako učitelji ter vodstvo šole.

 

Hvala za odgovore.

 

 

 


SUK 2: Druga OŠ Slovenj Gradec

Vprašanje:

Mobilne naprave v 21. stoletju

 

Uporaba mobilnih naprav (mobilnikov, prenosnikov, tablic ...) zagotovo spreminja naš način življenja že v sedanjosti in ga bo zagotovo spreminjala tudi v prihodnosti. Z našim vprašanjem si želimo raziskavo usmeriti v raziskovanje vplivanja na spremembo načina življenja in vplivanja na zdravje človeka. 

V ta namen vas prosimo, da:

 • izvedete vsaj 20 anket na vaši šoli (dostop do ankete)
 • raziščete, kako je uporaba mobilnih naprav v vašem okolju spremenila vsakdanji način življenja ljudi ter poskušajte predvidevati, kako bodo te naprave vplivale na vaše življenje v prihodnosti

 

Mobile devices in the 21st century

 

The use of mobile devices (mobile phones, laptops, tablets etc) has already changed the way of our lives a lot and it will definitely change it even more. With our question we want to research how the use of mobile devices changes our lives and how it influences  our health.

So, we would like you to:

 • fill out at least twenty questionnaires at your school (the link to access the questionnaire)
 • do a research on how the use of mobile devices has changed the everyday lives of people in your town and try to predict how these devices will influence your lives in the future

(translation by prof. Alenka Pongrac)


 SUK 3: OŠ Brezovica

Vprašanje:

 

 

 


SUK 4: OŠ Polje

Vprašanje:

 

SPOMINI NA 1. SVETOVNO VOJNO

 

Pred stotimi leti je slovensko in širše območje zaznamovala 1. svetovna vojna. Vojna, ki je zahtevala 20 milijonov mrtvih, veliko število ranjenih in pohabljenih, vojna, ki je povzročila velikansko opustošenje in množice brezdomcev. Če spoštujemo rek, da je »zgodovina učiteljica življenja«, bi se mnogi morali po moriji 1. svetovne vojne ustaviti, zamisliti in skušati preprečiti vsakršno možnost ali idejo po kakršnem koli sodelovanju v vojaških spopadih. Pa temu ni tako.

Da spodbudimo razmišljanje, kako hude so bile stiske mnogih ob svetovnem vojaškem spopadanju in sočasno obeležimo tudi 100. obletnico začetka 1. svetovne vojne, smo se odločili, da raziščemo temo »Kako je obdobje 1. svetovne vojne zaznamovalo naš/vaš kraj?«.

Želimo vas spodbuditi k raziskovanju ostankov preteklosti iz časa 1. svetovne vojne (analiza dokumentov, materialnih ostankov, spomenikov, fotografij…). Sočasno pa ugotoviti, kolikšno je danes poznavanje dogodkov iz 1. svetovne vojne med prebivalci kraja (šolarji, starši, krajani).

Metodologija raziskovanja naj poleg že omenjene analize ostankov v kraju (v knjižnici, muzeju, na prostem) vključuje še anketni vprašalnik o poznavanju dogodkov iz svetovne oz. lokalne zgodovine obdobja 1. svetovne vojne.

 

Pri raziskovanju vam želimo veliko uspeha.

 

Ekipa SUKovcev OŠ Polje

 

 

 


 SUK 5: DSŠ Lendava

Vprašanje:

 

Naš kraj skozi prizmo zgodovine in umetnosti

Od vas pričakujemo, da boste zbrali in primerjali fotografije vašega kraja, ki predstavljajo vaše naselje nekoč in danes. Predstavite funkcijo treh zgradb, ki jih boste poslikali: nekoč in danes.

Bodite tudi vizionarji in predvidite, kako se bodo te zgradbe razvijale ali uporabljale tudi v bodoče. Navedite in pojasnite, v kaj bi vi investirali?

Kako so umetniki preko svojega ustvarjanja krojili podobo vašega kraja? Predstavite enega izmed njih, ki se vam zdi najbolj pomemben.

 

Veselo na delo.

 

 

Our city through the prism of history and art
It is expected from you to collect and compare photos of your city, which show the place in the past and today. Present the function of 3 buildings, you will take a photo of: in the past and today.
Be a visionary and predict how these buildings will grow and expand or be used in the future. State and explain what you would invest in?
How did artists design the image of your city through their creative process? Intruduce one of them, the one you find the most important.

 (translation by Grega Guld and Dominik Žalig)    

 

 

 


SUK 6: Gimnazija Ljutomer

Vprašanje:

 

Sodobni pristopi pri pouku-uporaba pametnih telefonov med poukom da ali ne.

Veliko šol  prepoveduje rabo mobilnih telefonov med poukom.  To odločitev so sprejemale pred več leti, ko smo lahko s pomočjo mobilnih telefonov le telefoniranje in pošiljanje SMS sporočil.

 Današnji pametni telefoni zmorejo veliko več, zato velja pretekle odločitve ponovno preučiti.

Pričakujemo, da raziščete o  prednostih, različnih možnostih in kritični uporabi mobilnih telefonov med poukom tako za dijake, učence in učitelje in profesorje.  In tudi o možnosti, da bo pametna tehnologija tako napredovala, da učitelji sploh ne bodo več potrebni. 

Veselimo se vašega raziskovanja in se že spopadamo s vprašanjem kolegov iz Lendave saj se je Ljutomer zelo spremenil. 

 

 

The modern approach to smart phones being used in class YES or NO.
A lot of schools forbid the use of mobile devices during class. The
ban was introduced  years ago, when the only functions of a mobile device were to call someone or send a text message.
The smart phones we use today are capable of much more, that's why it would be neccessary to reconsider this ban.
We would like you to look into the many advantages, different options, and of course the critical use of mobile phones during class, not only for students, but for teachers as well.
We eagerly await news of your research and already deal with  the questions from our colleagues from Lendava.

 

 


 

 

 

Comments (8)

mery.premrl@... said

at 6:32 pm on Nov 11, 2014

Spoštovani partnerji!
Opravičujem se, ker nismo uspeli ničesar objaviti, ker smo imeli tehnične težave, ki jih sama nisem znala rešiti. Za postavljanje vprašanj smo prepozni. Potrudili se bomo, da odgovorimo na čim več vaših vprašanj. Hvala gospe Darji, da mi je pomagala razvpzlati gordijski vozel težav.

Gabriela Zver said

at 8:16 pm on Oct 16, 2014

Najlepša hvala, gospa Tatjana (OŠ Polje). Skupno izhodišče z enotno anketo je tako odlično zastavljeno in se popolnoma strinjamo z vami, da je v drugem delu dobro biti ustvarjalen in iznajdljiv.

Hvala za hiter odgovor. :) Lep dan želimo, DSŠ Lendava

Darja Kramar said

at 4:24 pm on Oct 16, 2014

Vprašanja so zanimiva, od aktualnih vprašanj današnjega časa, ki vplivajo na vse nas, do vprašanj povezanih z našo zgodovino, ki imajo ravno tako velik vpliv na naša življenja, pa čeprav posredno. Zdaj pa le veselo na delo!

Tatjana Pecin Završan said

at 9:43 am on Oct 16, 2014

Gospa Gabriela,
hvala za vaše razmišljanje. Do sedaj so naše izkušnje bile drugačne, saj smo poudarek pri raziskovanju dajali na ustvarjalnosti in inovativnosti učencev. Kljub temu, bomo upoštevali vaše želje in pripravili anketo o splošnem poznavanju zgodovine 1. svetovne vojne. Tisti del anketnega raziskovanja, ki je vezan na lokalno dogajanje pa ne moremo pripraviti, saj ga ne poznamo oz. je ravno v tem smisel raziskovanja. Učenci naj bodo pri tem čimbolj ustvarjalni, lahko pa opravijo tudi intervju z osebo, ki bolj pozna dogajanje (npr. učitelj zgodovine, zaposleni v muzejih, knjižnicah, arhivih...) in na osnovi intervjuja napišejo anketo. Na ta način bomo lahko spoznali tudi različne metodologije raziskovanja, ne le vsebino teme, ki jo raziskujemo.
Danes bom učence seznanila s tem, da napišejo anketni vprašalnik o svetovnem dogajanju v 1. svetovni vojni. Ko jo izdelajo, jo bom objavila, tako da bo dostopna vsem raziskovalcem.
Hvala za razumevanje.

Lepo vas pozdravljamo,
ekipa OŠ Polje

Gabriela Zver said

at 4:09 pm on Oct 15, 2014

Pozdravljeni, OŠ Polje!

Imamo vprašanje. V prejšnjih krogih je za anketni vprašalnik poskrbela vedno šola, ki je postavila raziskovalno vprašanje. To je bilo dobro zanjo samo, ker je potem dobila odgovore na vprašanja, ki so zanimala njo, ne drugee šole. Pa tudi sicer smo bili mentorji med sabo dogovorjeni, da šole, ki postavijo vprašanje, same pripravijo tudi anketo.

Brez zamer. :) Samo sprašujemo, da bodo potem odgovori čim boljši. Upamo za zelo hiter odgovor in na hitro objavo ankete, če boste zgornjo prošnjo upoštevali.

Darja Kramar said

at 12:54 pm on Oct 14, 2014

Hvala za zanimiva vprašanja. Prosim še OŠ Košana, OŠ Brezovica in OŠ Polje,
da objavijo svoja vprašanja, saj edino tako lahko pravočasno začenmo z raziskovanjem.

Gabriela Zver said

at 3:13 pm on Oct 11, 2014

Hvala, Darja! Upamo, da bodo tudi druge šole objavile do ponedeljka svoja vprašanja, saj bi mi radi začeli z delom. ;)

Darja Kramar said

at 2:08 pm on Oct 9, 2014

Odlično vprašanje Lendavčani! In hvala ker ste ga prevedli v angleščino, da ga razumejo tudi vsi tujci.

You don't have permission to comment on this page.