| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Časovnica SUK

Page history last edited by Darja Kramar 8 years ago

 

ČASOVNICA za Slovenske učne kroge september 2014

 

 

  1. Priprava , 15. - 21. september  2014

Teden 0

Prejeli boste vabilo za vključitev v wiki skupino in objavili svoje testno sporočilo. Vzpostavili boste kontakt s koordinatorjem in skrbnikom učnih krogov.Pripravili boste svoje učence in dijake za projektno delo, se z njimi pogovorili o odgovornosti, zadolžitvah, znanju, pričakovanjih, nalogah in organizaciji.Objavili boste svoje prvo testno sporočilo, da preverite, če vse povezave delujejo. V primeru težav se obrnete na skrbnika učnega kroga.

 

2. Predstavitve, 22. - 28. september 2014

1. teden

Delo v učnih krogih se začne z dobrodošlico skrbnika učnega kroga. Pripravite zanimivo  predstavitev SUKovcev na vaši šoli s fotografijo.

Na kratko predstavite tudi šolo in kraj. Predstavitev naj bo pregledna.

 

3. Vprašanja, 29. september - 12. oktober 2014

2., 3. teden

Vsaka sodelujoča skupina objavi raziskovalno vprašanje, ki je lahko obrazloženo z največ tremi podvprašanji. Vprašanje naj bo odprtega tipa in naj spodbuja raziskovanje v domačem kraju. Določite lahko obliko pričakovanega odgovora, da usmerite partnerje.

 

4. Raziskovanje in odgovori, 13. oktober - 16. november 2014

4.-8.teden

Vsaka skupina raziskuje in odgovarja na vprašanja vseh partnerjev, obenem že prejema odgovore ostalih.  Objavite tudi delne odgovore in izsledke, da bodo parterji lahko spremljali vaš napredek.

V odgovoru navedite vire, avtorje in mentorje.

 

5. Raziskovalne naloge, 17. november - 7. december 2014

9.,10.teden

Vsaka skupina pripravi povzetek vseh prejetih odgovorov združenih s svojim znanjem, ki je vključen v raziskovalno nalogo. Povzetek naj vsebuje tudi fotografije in pomembne povezave do več informacij. 

 

6. Zaključek, 8. - 14. december 2014

11. teden

Vsaka skupina naj objavi poslovilne misli in fotografske utrinke s sodelovanja.

Uradno učne kroge zaključi skrbnik učnih krogov s sklepnimi mislimi. 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.